ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Α' Λυκείου

Η χειμερινή περίοδος ξεκινάει από 09/9 έως και 31/5 και τα μαθήματα διεξάγονται σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα.

Ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει και μεμονωμένα μαθήματα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ελληνική Γλώσσα              3 ώρες
Μαθηματικά                      3 ώρες
Φυσική                             2 ώρες
Χημεία                              1 ώρα

Σύνολο                              9 ώρες την εβδομάδα

Έναρξη μαθημάτων: 09/09/19

ΕΠΙΣΗΜΑ ΔΙΩΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΑ - ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΝΑ 15 ΜΕΡΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ