Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών

Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο

Στο σχολείο μας μικροί και μεγάλοι έχουν την δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η μέθοδος διδασκαλίας μας είναι η επικοινωνιακή, η οποία οδηγεί τους μαθητές στην άριστη εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γραπτό και προφορικό λόγο ο οποίος ενισχύεται με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο μέσω του μαθήματος.

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή προκειμένου ο κάθε μαθητής να λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή ώστε να βελτιώνεται συνεχώς.

Κυρίως ο μαθητής μαθαίνει να επικοινωνεί, να ενθαρρύνεται και να θέτει υψηλούς στόχους.

Η εντατική προετοιμασία μας οδηγεί στην εγγυημένη απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού μαθήσεως

σε όλα τα επίπεδα (A1 -C2).


Εντατική προετοιμασία με εγγυημένη επιτυχία στην απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας σε όλα τα επίπεδα (Α1 - C2).
  • Ολιγομελή τμήματα
  • Προσιτές Τιμές
  • Ειδικές Εκπτώσεις
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ KNOWELEDGE-ACADEMY:

Kάθε Σάββατο ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Ιταλικών.
Δηλώστε συμμετοχή, για να δημιουργηθούν τμήματα!!
Τα μαθήματα ξεκινούν 20 Οκτωβρίου.