ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Β' Λυκείου

  Ο Διετής Κύκλος Σπουδών με τη θερινή προετοιμασία:
  • Εμβαθύνση στα γνωστικά αντικείμενα της Β’ Λυκείου.
  • Περισσότερος χρόνο για επαναλήψεις.
  •  Αντιμετωπίζετε τις εξετάσεις με επιτυχία και επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία, η οποία πλέον συμμετέχει στην εισαγωγή σας

Τα τμηματα ξεκινανε στις 18 Ιουνίου 2019 και τελειώνουν 19 Ιουλίου 2019. (5 εβδομάδες)

Θετική Κατεύθυνση(Θετικές Επιστήμες)
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Επιστήμες

Έκθεση 3 ώρες την εβδομάδα
Μαθηματικά 7 ώρες την εβδομάδα
Φυσική 5 ώρες την εβδομάδα
Χημεία 3 ώρες την εβδομάδα
Σύνολο 18 ώρες την εβδομάδα

Θετική Κατεύθυνση (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική)
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Έκθεση 3 ώρες την εβδομάδα
Μαθηματικά 7 ώρες την εβδομάδα
Πληροφορική 3 ώρες την εβδομάδα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες την εβδομάδα
Σύνολο 15 ώρες την εβδομάδα

 
Θετική Κατεύθυνση (Επιστήμες Υγείας)
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας

Έκθεση 3 ώρες την εβδομάδα
Φυσική 5 ώρες την εβδομάδα
Χημεία 3 ώρες την εβδομάδα
Βιολογία 3 ώρες την εβδομάδα
Σύνολο 14 ώρες την εβδομάδα

Επιλογή*
Άλγεβρα 2 ώρες την εβδομάδα
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2 ώρες την εβδομάδα
Σύνολο 18 ώρες την εβδομάδα


Θεωρητική Κατεύθυνση (Νομικές, Φιλοσοφικές & Κοινωνικές επιστήμες)
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Νομικές, Φιλοσοφικές και Κοινωνικές επιστήμες

Έκθεση 3 ώρες την εβδομάδα
Αρχαία Γνωστό 2 ώρες την εβδομάδα
Αρχαία Άγνωστο 4 ώρες την εβδομάδα
Κοινωνιολογία 2 ώρες την εβδομάδα
Ιστορία 2 ώρες την εβδομάδα
Σύνολο 13 ώρες την εβδομάδα