Μελέτη Γενικού Λυκείου & ΕΠΑΛ


Έξαλλου μαζί μεγαλώσαμε....Εσείς, (τα παιδιά μας) ηλικιακά

εμείς φροντίζοντας να καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη και επιθυμία!

ΛΥΚΕΙΟ

  • Από την Α Λυκείου, τα παιδιά επιλέγουν το πεδίο που θέλουν να ακολουθήσουν, κι έτσι δίνεται έμφαση στα μαθήματα που θα δώσουν στις Γραπτές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

  • Από τη Β Λυκείου, ξεκινάει ένα διετής κύκλος σπουδών, με στόχο τις Γραπτές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Με αυτό τον τρόπο, η ύλη εξετάζεται πάνω από τρεις φορές.

  • Διενεργούνται τουλάχιστον 2 διαγωνίσματα το μήνα.


Το διδακτικό προσωπικό μας είναι αυστηρά επιλεγμένο και αξιολογείται συνεχώς.

Σχεδιάζουμε από νωρίς την επιτυχία των μαθητών μας, με άρτια προετοιμασία για όλες τις κατευθύνσεις, με άριστες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Knowledge-Academy.gr | Σχολική Μελέτη Δημοτικού - Γυμνασίου στην Καλλιθέα, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γενικού Λυκείου & ΕΠΑΛ, Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών, Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & Εφήβων, Σεμιναριακό Κέντρο Kallipratto Καλλιθέα
Knowledge-Academy.gr | Σχολική Μελέτη Δημοτικού - Γυμνασίου στην Καλλιθέα, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γενικού Λυκείου & ΕΠΑΛ, Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών, Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & Εφήβων, Σεμιναριακό Κέντρο Kallipratto Καλλιθέα
Knowledge-Academy.gr | Σχολική Μελέτη Δημοτικού - Γυμνασίου στην Καλλιθέα, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γενικού Λυκείου & ΕΠΑΛ, Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών, Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & Εφήβων, Σεμιναριακό Κέντρο Kallipratto Καλλιθέα
Knowledge-Academy.gr | Σχολική Μελέτη Δημοτικού - Γυμνασίου στην Καλλιθέα, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γενικού Λυκείου & ΕΠΑΛ, Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών, Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & Εφήβων, Σεμιναριακό Κέντρο Kallipratto Καλλιθέα